یادداشت موسویان در روزنامه هافینگتون پست “فراخوان ترامپ در ریاض برای مقابله با ایران تکرار تجربه‌ای شکست‌خورده است

با این وجود، امید وجود دارد. یک نکته کلیدی استثنایی بودن انتخابات و دموکراسی ایران در منطقه است. ایران اولین انتخابات آزاد خود را در ۱۰۰ سال پیش تجربه کرد اما انرژی و ظرفیت‌هایی که براثر انتخابات اخیر در ایران بروز کرده، در منطقه بی‌مانند است. شبیه انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران را در انتخابات‌های اخیر در آمریکا و اروپا می‌توان مشاهده کرد در حالی که متحدین عرب منطقه‌ای آمریکا قبیله‌ای و فامیلی اداره شده و با ایران قابل مقایسه نیستند

ادامه مطلب

یادداشت موسویان در روزنامه هافینگتون پست “فراخوان ترامپ در ریاض برای مقابله با ایران تکرار تجربه‌ای شکست‌خورده است – ایلنا – ۱۳۹۶/۰۳/۰۲