موسویان: عربستان با حمله به یمن، متحدش را به سمت ایران هل داد

به گزارش ایسنا، سید حسین موسویان در میزگرد تلویزیون چین درمورد بحران یمن باحضور تحلیل‌گرانی از ایران، عربستان و یمن در پاسخ به این پرسش که پاسخ شما به ادعای سعودی‌ها در مورد  حمله نظامی به یمن برای تامین امنیت عربستان است، چیست؟ گفت: جنگ و تجاوز نظامی راه‌حل تامین امنیت نیست. شما به خاطر دارید که عراق به ایران تجاوز کرد با همین بهانه، اما امنیتی برای عراق به ارمغان نیاورد. تجاوز عربستان به یمن هم برای عربستان امنیت تامین نخواهد کرد

ادامه مطلب

بخش اول: ازدقیقه 5:25

بخش دوم: ازدقیقه 2:15

موسویان: عربستان با حمله به یمن، متحدش را به سمت ایران هل داد – ایسنا – ۷ مرداد ۱۳۹۶

پوشش رسانه ای

ایسنا

تسنیم

ایرنا

نامه نیوز