موسویان :آمریکا در مورد برجام می‌ خواهد هم بازیگر باشد و هم داور

مشکل با آمریکا این است که آمریکا یکی از بازیگران این بازی است که هم می خواهد بازیگر باشد و هم داور، می خواهد هم شاکی و مدعی باشد و هم قاضی! این برای جامعه جهانی قابل قبول نیست

متن کامل مصاحبه

فیلم مصاحبه – انگلیسی

موسویان :آمریکا در مورد برجام می‌ خواهد هم بازیگر باشد و هم داور – ایرنا – 1396/ 07/21

پوشش رسانه ای

ایسنا

خبرآنلاین

ایلنا