مصاحبه موسسه مطالعاتی کارنگی با دوکارشناس ایران و روسیه درمورد راه حل بحران سوریه

آنطورکه من درک میکنم مهمترین مسئله برای ایران، گروههای تروریستی تکفیری وهابی هستند که نه تنها دشمن شیعه بلکه دشمن سنی و حتی اروپا و آمریکاهم هستند. این گروههای تروریستی بیشتر از شیعه، سنی ها راکشته اند. لذا مسئله فرقه گرایی نیست

ادامه مطلب

مصاحبه موسسه مطالعاتی کارنگی با دوکارشناس ایران و روسیه درمورد راه حل بحران سوریه – ایسنا – ۲۹ خرداد ۱۳۹۶ / ۲۰:۴۸

:پوشش رسانه ای

الف

شفقنا

رویکرد ۲۴