تحریم های جدید آمریکا علیه ایران و ضرورت حفظ برجام

و اما در مورد تحریم های جدید باید گفت: بنده در اولين روزهايي كه ترامپ پيروز شد، در مصاحبه ها ونوشته ها عنوان  نمودم دولت ترامپ به مسير تغيير رژيم در ايران بازخواهد گشت. و اولين اقدام براي ورود عملي به اين مسير، نابود كردن برجام است. زیرا برجام مانع بزرگي براي استراتژي تغيير رژيم آمريكاست. لذا دولت ترامپ در تلاش برای خروج ايران از برجام است تا به اصطلاح كاسه كوزه ها را سر ایران بشکند

متن کامل مصاحبه

تحریم های جدید آمریکا علیه ایران و ضرورت حفظ برجام – مطالعات روابط  بین الملل – 09 مرداد 1396